Değerli okurlar, Tübitak-Mam Teknoloji Serbest Bölgesinde yer alan teknopark girişimcilerinin yazılım teslim ve hizmetleri nedeniyle teknopark katma değer vergisi istisnasından yararlanamamaları hususu uzunca bir süredir takip etmekte olduğumuz bir konu olmakla birlikte nihayet girişimciler lehine sonuçlandı. Makalenin tamamını okumak için tıklayın.

Serbest bölge sınırları içinde yer almakla birlikte, Tübitak-Mam Teknoloji Serbest Bölgesinde olduğu gibi, aynı zamanda teknoloji geliştirme bölgesi olarak belirlenen alanlarda faaliyette bulunan girişimciler hem serbest bölge hem de teknopark mevzuatına tabi olabilmektedir. Buna göre şimdiye kadar teknoloj serbest bölgesinde yer alan ve yazılım geliştirme faaliyeti ile iştigal eden girişimciler bir taraftan serbest bölge mevzuatına göre bölgeden Türkiye’de yerleşik kişilere kesilen faturalar üzerinden binde 9 oranında pay öderken, teknopark mevzuatına göre kazanç istisnasından yararlanabilmekte ancak Türkiye’de yerleşik kişilere yazılım satış veya kiralamaları sonucunda Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 20’nci maddesinde yer alan istisnadan faydalanamamakta ve satış bedeli  üzerinden KDV hesaplamaktaydı.

Bundan sonra yazılım üretenler KDV siz fatura kesebilecek

T.C. Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünce kaleme alınan 05.07.2019 tarihli yazıya göre, diğer teknoparklarda halen mevcut olan uygulama,   2019 yılı temmuz ayından itibaren teknoloji serbest bölgesinde üretilen yazılımların satışı ve kiralanması nedeniyle de uygulanacak ve bölgede geliştirilen yazılım teslim ve hizmetleri de katma değer vergisi istisnasından yararlanabilecek. Uzunca bir süredir Bakanlıklar nezdinde tartışıldığını bildiğimiz konunun bu şekilde çözüme kavuşturulmuş olmasını özellikle yazılım faaliyetleri ile iştigal eden girişimciler açısından çok isabetli buluyoruz.

Şimdiye kadar olan uygulama

Hali hazırda bir serbest bölge sınırları içinde yer alan teknopark içinde yazılım projeleri geliştirilmesi kapsamında faaliyet gösteren girişimciler Türkiye içindeki kişi ve kurumlara vermekte oldukları yazılım teslim ve hizmetlerinde katma değer vergisi istisnasından yararlanamamaktaydı.

Oysa bizim de benimsediğimiz bir anlayışa göre şimdiye kadar olan süreçte de serbest bölge içinde yer almakla birlikte bir teknopark bünyesinde faaliyet gösteren kişi ve kurumların tıpkı teknopark kazanç istisnasından yararlanabildikleri gibi yazılım satış ve kiralamalarında da maddede yer alan şartları sağlamaları halinde Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 20’nci maddesinde yer alan vergi istisnasından yararlanmaları gerektiği düşünülmekteydi.

Vergi istisnası için gerekli şartlar nelerdir?

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 20’nci maddesine göre istisna gelir veya kurumlar vergisi kazanç istisnası uygulanabildiği süre zarfınca ve ancak teknoparklarda geliştirilen belli yazılım satış ve kiralamaları için uygulanabilmektedir. İstisnadan yararlanabilecek yazılımlar arasında sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, oyun, mobil, ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımları bulunmaktadır. Bunların dışında başka yazılımlar diğer şartlar sağlansa da istisnadan yararlanamamaktadır.

Artık hem KDV yok hem de yüklenilen KDV hesaplanan KDV den düşülebilir

Diğer tüm teknoloji geliştirme bölgelerinde olduğu gibi bundan sonra teknoloji serbest bölgesinde faaliyet gösteren girişimciler de bölgede üretilen yazılımların satışı veya kiralanması nedeniyle katma değer vergisi hesaplamazlar. Ayrıca 01.01.2019 tarihinden itibaren de söz konusu yazılım satış veya kiralanması katma değer vergisinden istisna olmakla birlikte; istisna kapsamında yapılan işlemlere ilişkin yüklenilen KDV indirilebilir hale gelmiştir. Daha açık iade edilecek olursa üretilen yazılımı satabilmek veya kiralayabilmek amasıyla temin edilen mal veya hizmetlerin içerdiği katma değer vergisi hesaplanan katma değer vergisinden düşülebilir. Dolayısıyla istisna uygulaması teknoparklarda faaliyette bulunan girişimciler için artık çok daha önemli hale gelmiştir. Öyle ki, aylar itibariyle ödenecek katma değer vergisi çıkan şirketler için artık teknopark kirası vb. hizmet ve mal alımları nedeniyle yüklenilen katma değer vergisi hesaplanan vergiden indirilebilecek ve bu da şirketler açısından önemli bir finansman avantajı yaratacaktır.

İstisnadan yararlanabilmek için yapılacaklar

Teknoloji geliştirme bölgeleri uygulama yönetmeliğine göre yukarıda yer verilen yazılımların Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında vergiden istisna tutulabilmesi için istisnadan yararlanacak kişi veya kurumların teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketinden alacakları yazılı onay ile bağlı oldukları vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerektiğini önemle hatırlatmak isteriz.

Güneri GÖZÜAÇIK
MODERN YMM -Yeminli Mali Müşavir, Yönetici Ortak