Skip to main content Skip to search
slider1-kurumsal

Kurumsal

Dinamik, teknik yeterlik ve bilgiye sahip, yabancı dile hakim, iş ortağımız olarak gördüğümüz müşterilerimizle bire bir ilgilenen ve her zaman ulaşılabilir yeminli mali müşavir şirket ortaklarımız ve çalışanlarımız vasıtasıyla koruyucu denetim ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

Hizmet sunduğu kurum ve kişilere karşı çağın gerektirdiği her türlü donanıma sahip, ileri görüşlü ve modern bakış açısını muhafaza ederek; koruyucu, çözüm odaklı, değer yaratan, akılcı ve pratik yaklaşımlar geliştiren ve bu yaklaşımlar sayesinde gerek dünyada gerekse Türkiye’de tanınan ve saygı duyulan alanında uzman bir kuruluş olmak.

Modern Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Danışmanlık, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı merkezi denetim elemanı kadroları başta olmak üzere kamuda ve uluslararası denetim ve danışmanlık firmalarında danışman-yönetici olarak uzun yıllar önemli görevlerde bulunan bir ekip tarafından kurulmuştur.

Merkezi İstanbul-Ataşehir’dedir.

Modern YMM, Türkiye’nin pek çok şehrinde ve Londra’da ortak ofisler aracılığıyla firmalarına hizmet vermektedir.

Çalışma prensibi olarak riskler gerçekleşmeden koruyucu ve değer yaratan danışmanlık ve denetim hizmetlerine odaklanmaktadır. Bu suretle hizmet sunmakta olduğu firmaları maddi ve manevi pek çok zarar ve kayıptan korumaktadır.

Modern YMM, yenilikçi bir bakış açısıyla çalışmakta, firmaları adına olası riskleri ortadan kaldırmak veya bunları en düşük seviyede tutmak, potansiyel fırsat, destek ve teşviklerden yararlanılmasını sağlamak, özetle klasik danışmanlığın ötesinde katma değer yaratan hizmetler üretmek suretiyle faaliyet göstermektedir.

Bu sayede firmaların asli işlerine daha rahat konsantre olabilmeleri, yaratılan katma değerlerden ve vizyondan yararlanabilmeleri temel amacımızdır.