4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre bölge içinde gerçekleştirilen Ar-Ge, yazılım faaliyetlerinden elde edilen kazançlar ile gayri maddi hakların satışı, Makalenin tamamını okumak için tıklayın.kiralanması ve devrinden elde edilen kazançlar belirli şartların sağlanması halinde gelir veya kurumlar vergisinden istisnadır.

Ancak özelikle belirtmek isteriz ki, kazanç istisnası ile ücret, katma değer vergisi, sgk, damga vergisi gibi diğer teknopark teşvik ve istisnalarının her zaman %100 olarak uygulanmayabileceğini ve bunun için teknopark içinde geliştirilen her bir proje özelinde ayrıca değerlendirilme yapılmasını önermekteyiz.

Bölge içi teknolojik ürün üretimi

4691 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliğine göre; şirketler, teknoloji geliştirme bölgesi içinde başarılı olarak sonuçlandırdıkları projeleri sonucunda çıkan teknoloji ürünü yönetici şirketin uygun bulması ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının izin vermesi şartıyla bölge içinde gerçekleştirebilirler.

Teknolojik ürünün bölge dışında üretimi veya bölge dışında üretim sürecinde kullanılması halinde teşvik uygulaması

Ancak teknoloji geliştirme bölgesi içinde geliştirilen bir Ar-Ge projesi sonucunda ortaya çıkan ürünün, teknoloji geliştirme bölgesi dışında üretilip satılması ya da Ar-Ge projesi neticesinde ortaya çıkan ürününün teknopark dışında üretim sürecinde kullanılması sonucu satılacak üründen elde edilecek kazançlar gelir veya kurumlar vergisi kazanç istisnasının ve fatura satış tutarı ise teknopark katma değer vergisi istisnası kapsamı dışında bulunmaktadır.

Diğer taraftan, şartları varsa bu durumda sınai mülkiyet hakları istisnasından yararlanılabilir.

Güneri GÖZÜAÇIK
MODERN YMM -Yeminli Mali Müşavir, Yönetici Ortak