Skip to main content Skip to search
yayinlarimiz1

Yayınlarımız

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğu

(25.09.2013 Tarihli Dünya Gazetesi Makalesi)
Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257’nci maddesinin Maliye Bakanlığına tanımış olduğu yetkiye istinaden, perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tüccarlara Vergi Usul Kanunu’na göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde 3100 sayılı Kanuna göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların yerine “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanma mecburiyeti getirilmiştir. Kademeli bir geçiş öngörülen süreç ile ilgili olarak 426 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 69 ve 70 Seri Numaralı 3100 sayılı Kanun Tebliğleri yayımlanmıştır. Bu yazımızda yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanulması ile ilgili tereddüt edilen hususlar konusunda değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Makalenin tamamını okumak için tıklayın.

Zorunlu Müdafilik Ödemelerinin Vergisel Sonuçları

(E-yaklaşım ekim 2011)
Bu makalemiz, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine, barolar tarafından göevlendirilen müdafi ve vekillere söz konusu görevlendirilmeleri kapsamında ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca düzenlenen ödeme emri belgelerine istinaden muhasebe birimlerince ödenen zorunlu yol giderleri ile tarife gereğince yapılan ödemelerin gelir ve katma değer vergisine tabi olu olmayacağı konusundaki değerlendirmelerimizi içermektedir.
Makalenin tamamını okumak için tıklayın.

Yeni Vergi Barışı Yolda: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması

(29.07.2016 Tarihli Dünya Gazetesi Makalesi)
Yazımızın konusunu oluşturan “bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması müessesesi “ yukarıda yer verilen düzenlemenin kanunlaşmadan önceki tasarı metninde yer almakla birlikte; kanunlaşma aşamasında metinden çıkartılmış ve bu hafta içinde Mecliste görüşüleceğini tahmin ettiğimiz “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun Teklifi” içinde bazı değişiklikleri de içerecek biçimde yer almıştır. Makalenin tamamını okumak için tıklayın.

Sözleşme düzenlemek artık daha kolay! Damga vergisinde köklü değişiklikler yolda

(11.08.2016 Tarihli Dünya Gazetesi Makalesi)
Meclis’ten geçen ve yakın zamanda Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesini beklediğimiz Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1964 yılından beri yürürlükte olan damga vergisi kanunda mükellefler lehine oldukça önemli değişiklikler yapıldığı dikkati çekmekte.
Makalenin tamamını okumak için tıklayın.

  • 1
  • 2