Bölgede faaliyete geçilmeden önce başlatılıp tamamlanmış projelerde teşvik uygulaması

Girişimci şirketlerin, bölge dışında gerçekleştirerek tamamladıkları Ar-Ge, yazılım ve tasarım projelerinden elde edecekleri kazançları gelir veya Makalenin tamamını okumak için tıklayın.kurumlar vergisi istisnası ile yazılım satış ve kiralamaları katma değer vergisi istisnasından yararlanmaz.

Bölgede faaliyete geçilmeden önce başlatılıp tamamlanmış projelerde teşvik uygulaması

Diğer taraftan, girişimcilerin teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyete geçmeden önce başlayıp, tamamlamadan bölgede devam ettirdikleri yazılım tasarım ve Ar-Ge projelerden sağladıkları kazancın, sadece projenin bölgede gerçekleştirilen kısmına isabet eden tutarı kazanç istisnasından yararlanabilecektir. Bu noktada elde edilen kazancın ne kadarının bölgede gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin olduğu, bölgede faaliyete başlanmasından sonra ortaya çıkan maliyetin projenin başlangıcından tamamlanmasına kadar geçen dönemde oluşan maliyete oranı kullanılmak suretiyle belirlenebileceği gibi adam/ay oranı gibi anahtarlardan da yararlanılabilir.

Başka bir teknoloji geliştirme bölgesine taşınılması halinde teşvik uygulaması

Ar-Ge veya yazılım projesine bir teknoloji geliştirme bölgesinde başlandıktan sonra işyerinin değişmesi vb. sebepler nedeniyle başka bir teknoloji geliştirme bölgesine taşınılması sebebiyle yönetici şirketten onay alınarak projeye başka bir bölge içinde devam edilmesi halinde, gelir veya kurumlar vergisi kazanç istisnası ile belirli yazılımların satış ve kiralamasında katma değer vergisi istisnasından yararlanılabilir.

Projenin, başladığı teknoparkta başarılı olarak tamamlanmasından sonra girişimci şirketin faaliyetini başka bir teknoloji geliştirme bölgesinde sürdürmesi halinde de, projenin niteliğine göre gerekli şartların sağlanması halinde kazanç ve satış istisnalarından yararlanılabilir.

Teknoloji geliştirme bölgesi dışına taşınma halinde teşvik uygulaması

4691 sayılı Kanun kapsamında teşviklerden yararlanılabilmesi için temel şart bir teknoloji geliştirme bölgesi içinde Ar-Ge, tasarım ve yazılım faaliyetlerinde bulunulmasıdır.

Ancak teknoloji geliştirme bölgesinden çıkıldığı tarihten itibaren, Ar-Ge veya yazılım projesine teknopark dışında devam edilse bile bu proje kapsamında kazanç elde edilmesi halinde kazanç istisnasından yararlanılamazken, fatura konusu edilen ürün belirlenen yazılımlar kapsamında olsa bile katma değer vergisi istisnası ile diğer teşvik ve destekler de uygulanamayacaktır.

Güneri GÖZÜAÇIK
MODERN YMM -Yeminli Mali Müşavir, Yönetici Ortak