Teknoparklar ile ArGe ve Tasarım merkezleri teşvik uygulamalarında değişiklikler geliyor_MODERN YMM_Ar-Ge Bülten