Skip to main content Skip to search

Archives for Genel

Teknoparklarda Yeni Dönem

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre bölgede faaliyet gösteren işletmelerin bölge içinde gerçekleştirdikleri Ar-Ge, tasarım ve yazılım faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisnadır. Kazanç istisnasının uygulanabilmesi için temel şartlar; işletmelerin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca (BSTB) belirlenen teknoparklarda faaliyet göstermesi, bölgelerde sadece Ar-Ge, tasarım ve yazılım faaliyetlerinde bulunulması ve kazancın yalnızca bu faaliyetlerden elde edilmesidir.

 
Makalenin tamamını okumak için tıklayın.

Yeni vergi barışı yolda: Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması

Bilindiği üzere yatırımlara ivme kazandırmak ve bu suretle ekonomik kalkınmaya destek olmak amacıyla önemli teşvik ve destek unsurlarını içeren “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” geçtiğimiz hafta içinde Mecliste kabul edilerek kanunlaştı.
Yazımızın konusunu oluşturan “bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması müessesesi “ yukarıda yer verilen düzenlemenin kanunlaşmadan önceki tasarı metninde yer almakla birlikte; kanunlaşma aşamasında metinden çıkartılmış ve bu hafta içinde Mecliste görüşüleceğini tahmin ettiğimiz “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun Teklifi” içinde bazı değişiklikleri de içerecek biçimde yer almıştır.

 
Makalenin tamamını okumak için tıklayın.